Oferta OrtoDentico

Informacje
dla Pacjenta

Informacje
dla Pajenta

Pierwsza wizyta – konsultacja

Pierwsza wizyta – konsultacja

Pierwsza wizyta u ortodonty ma na celu dokonanie rzetelnej oceny wady zgryzu u pacjenta i określenie jego indywidualnych potrzeb. Najpierw lekarz przeprowadzi z Tobą wywiad, aby dowiedzieć się z jakim problemem do niego przyszedłeś i jakie masz oczekiwania odnośnie leczenia. W trakcie rozmowy nasz specjalista może zapytać Ciebie o Twoją dotychczasową historię stomatologiczną  i ortodontyczną, choroby ogólne, motywację do przybycia na wizytę oraz czy masz jakieś niewłaściwe nawyki, jak np. ssanie palca lub gryzienie ołówka.

Drugim etapem wizyty są szczegółowe badanie wewnątrzustne i zewnątrzustne pacjenta, sprawdzenie stanu  zdrowia zębów, określenie wady zgryzu, sprawdzenie szerokości łuków zębowych i ich wzajemnych relacji. Następnie lekarz oceni symetrię twarzy i funkcjonowanie stawów skroniowo-żuchwowych, ruchomość języka i wędzidełka oraz sposób przełykania i oddychania. Kolejnym etapem jest wykonanie dokumentacji fotograficznej pacjenta, pobranie wycisków lub skanów oraz skierowanie na zdjęcia RTG (cefalometryczne boczne głowy i panoramiczne).

Czas pierwszej wizyty to około 30 minut. Wszystkie badania są bezbolesne. Ich analiza jest podstawą do opracowania indywidualnego planu leczenia, co zajmuje zwykle kilka dni.

Jeśli posiadają Państwo już dokumentację rentgenowską, czy inne informacje medyczne od innych specjalistów prosimy zabrać je na wizytę.

Na koniec proponujemy i umawiamy termin wizyty, na którym przedstawimy plan leczenia.

Bardzo prosimy o przybycie 10 minut wcześniej przed wyznaczoną godziną by wypełnić kartę zdrowia i formularz RODO.

Druga wizyta – plan leczenia

Pacjenci również na ta wizytę proszeni są o wcześniejsze przybycie, by zapoznać się z dokumentacją, planem leczenia i kosztorysem przedstawionym przez lekarza.

Na tej wizycie omawiamy z pacjentem plan leczenia, pokazujemy zdjęcia fotograficzne, przedstawiamy wyniki analizy zdjęć twarzy i  rentgenowskich  (analizę cefalometryczną). W zależności od typu leczenia, przedstawiamy również wizualizację 3D.

Pacjenci zadają wówczas nurtujące ich pytania i analizujemy krok po kroku propozycje oraz etapy leczenia. Chcemy by leczenie było nie tylko skuteczne, ale również komfortowe pod względem finansowym, stąd staramy się przewidzieć i wycenić, co będzie niezbędne w leczeniu danego pacjenta.

Przy leczeniu wielospecjalistycznym synchronizujemy sekwencję  procesu leczenia z logopedą, laryngologiem, stomatologiem ogólnym, periodontologiem lub chirurgiem.

Aparat stały na zęby z ligaturami

Na tej wizycie, zazwyczaj umawiamy założenie aparatu.

Trzecia wizyta – założenia aparatu

Na tym etapie lekarz ortodonta, w zależności od wybranego leczenia:

  zakłada aparat stały na zęby (najczęściej w jednym łuku, by pacjent mógł się przyzwyczaić)

  zakłada zaczepy („attachmenty”) do alignerów, przymierza i wydaje szyny

  oddaje aparaty zdejmowane, a także szkoli pacjenta w zakresie użytkowania i właściwej regulacji

  Na tej wizycie także szkolimy pacjentów, jak dbać o higienę zęby i same aparaty.

  Kolejne wizyty – kontrolne

  Leczenie ortodontyczne związane jest z regularnymi wizytami kontrolnymi, podczas których  następuje kontrola poprawności przebiegu leczenia i aktywacja aparatów.

   W przypadku apartów stałych, wizyty aktywacyjne, bez których niemożliwy byłby proces leczenia, odbywają się co 4-6 tygodni. Wówczas  ortodonta m. in. wymienia łuki na łuki o innej sile i przekroju, zmienia ligatury, zakłada dodatkowe, wcześniej ustalone  mechanizmy, wykonuje dogięcia aktywujące na łuku.

    Pacjenci z alignerami przychodzą natomiast na wizyty kontrolne  co 6-8 tygodni, podczas których lekarz ortodonta realizuje procedury z głównego planu leczenia, tj. przeprowadza stripping, dodaje (jeśli to wymagane) attachmenty, sprawdza przyleganie szyn i wydaje kolejne alignery.

     Najmłodsi pacjenci przychodzą na wizyty kontrolne z aparatami zdejmowanymi co około 7-8 tygodni, podczas których aparaty są dostosowywane do nowych warunków zgryzowych.

       Około 3 miesiące przed planowym zakończeniem leczenia ortodontycznego wykonujemy radiologiczną diagnostykę cyfrową. Obraz kliniczny oraz analiza zdjęć rentgenowskich stanowią podstawę do podjęcia decyzji o demontażu aparatu.

       Około 3 miesiące przed planowym zakończeniem leczenia ortodontycznego wykonujemy radiologiczną diagnostykę cyfrową. Obraz kliniczny oraz analiza zdjęć rentgenowskich stanowią podstawę do podjęcia decyzji o demontażu aparatu.

      Zakończenie leczenia – leczenie retencyjne

      Jest to wizyta polegająca zazwyczaj na przyklejeniu retainerów stałych (cienkich, niewidocznych drucików w szczęce i żuchwie  od  wewnętrznej strony), zdjęciu aparatów i attachmentów oraz  wydaniu apartów zdejmowanych.

       Leczenie retencyjne ma na celu utrzymanie uzyskanego efektu. Pacjent otrzymuje wyjmowany aparat retencyjny, który codziennie zakłada na noc.
       W fazie retencyjnej pierwsza wizyta kontrolna odbywa się po miesiącu od demontażu aparatu, druga po około 3-4 miesiącach, kolejna po 4 miesiącach, a następnie raz na 6–12 miesięcy.
       Czas leczenia retencyjnego zależy od rodzaju i stopnia nasilenia wady zgryzu, stanu przyzębia, wieku Pacjenta, obecności zębów mądrości.